top of page

Kopplar upp industrin för digital analys

Vi hjälper industri och infrastruktur att brygga gapet mellan maskin och IT, från sensor till analys.
Intelligent digitalisering som skapar en mer hållbar framtid och gör er konkurrenskraftiga.

Smart city
Industry 4.0
Analys

Vi hjälper er med digitalisering

Smart Manufactoring

Intelligent Bridge erbjuder rådgivning, programmering och hårdvara till tillverkningsindustri och infrastruktur för genomföra Industriell IoT, allt från sensor till avancerad analys. Vi kan koppla upp oss mot alla styrsystem och sensorer på marknaden.

4 steg att börja med för en mer hållbar framtid

Tidsbaserat eller behovsstyrt underhåll

Underhåll

Manuell eller Automatisk rondering

Rondering

Förebyggande underhåll

Predicted Maintenace

Smart effektivitetsmätning sOEE

OEE

Vi levererar

Strategi

För att lyckas tycker vi det är viktigt att ta fram en tydlig digitaliseringsvision och strategi. Det tycker våra kunder också, men många saknar kompetens eller resurser att genomföra det. Intelligent Bridge tar fram en lösning som går att implementera från dag1 och håller i framtiden. 

Know how

Med mer än 20 år inom
digital automatisering av alla typer förstår vi dig. Vi kan direkt se vad din anläggning behöver för bli smartare och producera bättre. Tillsammans tar vi fram korta och långsiktiga åtgärder.

Genomförande
  1. Analys av anläggning

  2. Sätter strategi & vision

  3. Leverar nödvändig mjuk- & hårdvara

  4. Programmering av PLC, HMI etc.

  5. Starta datainsamling 

  6. Presentera realtids grafik

  7. Avancerad analys & ML

Organisations-förändring

Man gör en framgångsrik digital transformation för människorna, inte tekniken. I de flesta fall behövs förändring av roller och hierarkier för att dra nytta av de positiva effekterna.

Intelligent Bridge vet hur man vågar bryta mönster.

Projektstyrning

Att brygga IT/OT kräver många inblandade parter. Maskinsidan ska samarbeta med IT 

avdelningen och samtidigt möta ledningens krav.

Intelligent Bridge rådger, styr i alla led och ser till att målen uppnås.

Partners

Ingen installation är den andra lik. Med ett stort nätverk av kompetens skapar vi en kostnadseffektiv helhetslösning anpassad efter din anläggning. Allt från sensor till AI, byggt av standard-komponenter.
Vi levererar ett helhetsåtagande och du behöver bara en kontakt.

VI LEVERERAR

Integration & Sälj
Partner för:

Stream Analytics

& Integration

Eventdriven All-in-one Platform

Kontakta oss

Vi älskar att prata lösningar

Skicka ett meddelande så återkommer vi så snart vi kan
 

email:   Info [at] IntelligentBridge.se

Tack för ditt meddelande!

KONTAKT
bottom of page