top of page

4 steg att börja med för en mer hållbar framtid

Tidsbaserat underhåll

 • Onödigt förbrukning av underhållsmaterial pga fixt schema

 • Kritiskt underhåll missas vid oplanerad överproduktion, vilket leder till haveri.

 • Personal används inte på bästa sätt
   

Höga underhållskostnader

Behovsstyrt underhåll

 • Underhåll görs bara när och var det behövs. Beräknas av bla driftstid och uppmätt hälsa på utrustningen.

 • Bättre planering.

 • Maximerar livslängden på reservdelar.
   

Stora besparingar

Tidsbaserat eller behovsstyrt underhåll

Förebyggande underhåll

Manuell eller Automatisk rondering

Automatisk statusrapportering

Manuell rondering

 • Ökad risk för fel i varje led pga mänskliga faktorn och stress

 • Ej detaljerad

 • Risk för försening pga mer akuta åtgärder

 • Ockuperar värdefulla personalresurser.  
   

Ej tillförlitlig 
 

Automatisk rondering

 • Realtid och alltid inrapporterad.

 • Mer noggrann och detaljerad

 • Möjliggör kontinuerliga och automatiska förbättringar


   

Ökade insikter

Förebyggande underhåll

Okänd status på maskinhälsa

 • Oplanerade stop med långa stillestånd

 • Haverier i kritisk produktion  
   

Stora risker i produktion 

Förebyggande underhåll

 • Upptäcker avvikelser

 • Minimerar stop och möjlighet att förbeställa reservdelar. Ger korta planerade stop

 • Lättare felsökning

 • Addera temperatur och vibrationsmätning för bättre förutsägning
   

Undviker haverier

Förebyggande underhåll

OEE TAK

Att inte veta

 • ​Används resurser på det mest optimerade sätt?
   

Känner inte till den verkliga effektiviteten eller vilka vinster som kan göras

OEE / TAK

 • KPI är baserade på analys

 • Kontinuerlig kvalitetsmätning

 • Realtidsdata med tillgänglighet och anläggningsnyttjande

 • Detaljerad information för felsökning

 • Eliminerar onödig energianvänding

 • Möjliggör bättre planering
   

Ökad produktion & kundnöjdhet

Smart effektivitetsmätning sOEE

bottom of page