top of page

Vår lösning på intelligent digitalisering

Industry 4.0

Intelligent Bridge erbjuder rådgivning, programmering och hårdvara till tillverkningsindustri och infrastruktur för genomföra Industriell IoT, allt från sensor till avancerad analys. Genom att samla in data från maskiner och behandla i avancerade analysverktyg kan du göra produktionen bättre automatiserad, effektivare samt hållbarare för miljön. Vi nöjer oss inte enbart med tekniken. Vi förädlar även produkter, affärsmodeller och framförallt att personalen får en bättre arbetsmiljö.

Att brygga IT/OT kräver domänkunskap inom flera områden. Vår superkraft är att vi har lång erfarenhet av att jobba inom alla domäner och kan prata alla språk, både med teknik och med personal. Våra innovationer är leverantörsoberoende och använder moderna teknologier för er trygghet och långsiktighet. 

Att digitalisera en äldre maskin eller bygga upp en helt ny anläggning kräver helt olika metoder. Kontakta oss så berättar vi mer om hur du automatiserar på ett modernt sätt och får din digitala tvilling rätt från början.

Intelligent Edge analys

Edge devices sitter närmst verkligheten (maskinen) och tar hand om all realtidsberäkning och datastrukturering. Våra enheter kan kopplas upp mot alla sensorer och styrsystem på marknaden.

Leveransklara enheter
Intelligent Edge device

Baserat på 20 års erfarenhet vet vi vad de flesta efterfrågar. Därför har vi utvecklat färdiga moduler att installera i befintlig eller ny utrustning.

Våra Edge devices kopplas mot befintlig styrutrustning och hanterar säker kommunikation, strukturerar data, lokala beräkningar i realtid, protokoll konvertering mm. Allt från effektivitetsmätning (OEE) till Artificiell intelligens.

IIoT enheterna är förprogrammerade och kan presentera information för att ta beslut från dag 1. Allt är uppbyggt av standardkomponenter med de senaste teknikerna för att kunna skapa den bästa lösningen.

bottom of page